Privacy Statement

Privacyprotocol van De Kraamkamer

De Kraamkamer (DKK)* respecteert de privacy van alle bezoekers en websitegebruikers en zorgt dat de persoonlijke informatie die zij ontvangt vertrouwelijk wordt behandeld.
In deze privacyverklaring informeert DKK u over welke gegevens zij van u verzamelt, met welk doel, hoe lang ze worden bewaard en wat uw rechten zijn. Tevens wijst DKK u hierbij direct op de mogelijkheid om zonder opgaaf van persoonlijke gegevens tickets aan te schaffen. Dit kunt u doen door kaarten aan te schaffen aan de balie van de uitvoeringslocatie waar een voorstelling van DKK wordt gegeven.

* De Kraamkamer is het productiehuis van de stichting Schijn Bedreigt.

Soort persoonsgegevens

Bij het aanbieden van producten en diensten verwerkt DKK persoonsgegevens. U kunt daarbij denken aan de volgende producten/diensten:
● voorstelling
● nieuwsbrief
● les-/cursusactiviteiten
● website
● productverkoop
● dinerverkoop

Per product of dienst verschilt de soort en omvang van de persoonsgegevens die DKK verwerkt. U kunt denken aan naam, geslacht, adres, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?).

Doel gegevensverwerking
DKK verzamelt gegevens van personen die voor een van onze voorstellingen kaarten kopen of reserveren of anderszins diensten of producten van DKK afnemen, van bezoekers van de DKK website en van abonnees van een DKK nieuwsbrief (hierna “bezoekers”) voor de volgende doeleinden:

 • een overeenkomst te sluiten voor een product of dienst (bijv. het kopen van een kaartje voor een voorstelling);
  ● de overeengekomen dienst uit te voeren of een product te leveren (bijv. servicemails m.b.t. tot de voorstelling);
  ● Voor marketingactiviteiten van DKK, in het bijzonder om klanten te kunnen informeren over DKK, de evenementen waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de klant af te stemmen.
  ● voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek).
  ● om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op DKK van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

  E-mailings
  Wanneer u bij DKK kaarten koopt voor een voorstelling, kunt u van DKK servicemails ontvangen. Het betreft informatie rondom uw bezoek, bijvoorbeeld een bevestiging van uw reservering, wijzigingen in aanvangstijd, annuleringen en informatie over bereikbaarheid. Wanneer u deze mails niet wenst te ontvangen, dan kunt u zich op ieder moment voor deze e-mails afmelden via de afmeldlink die u onderaan onze e-mails kunt vinden.

Iedere keer dat wij u per e-mail een boodschap sturen voor marketingdoeleinden wordt u via een afmeldlink de mogelijkheid geboden om te worden verwijderd uit het bestand dat DKK gebruikt voor marketingactiviteiten per e-mail. U kunt zich ook op elk ander moment afmelden via een e-mail aan: info@dekraamkamer.nl.

Bewaartermijn
DKK bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Gegevens van klanten die nieuwsbrieven en/of direct marketing via e-mail van DKK ontvangen worden bewaard tot het moment dat zij zich eventueel afmelden.

Delen persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden in de regel door DKK niet ter beschikking gesteld aan derden. Wij delen uw gegevens enkel met derden wanneer u daar zelf expliciet toestemming voor heeft gegeven. Bijvoorbeeld wanneer u bij een evenement aangeeft dat u tevens van de artiest of van een andere organisatie dan DKK zelf informatie wenst te ontvangen. Wilt u uw gegeven toestemming vervolgens weer intrekken, dan verwijzen wij u door naar degene waaraan u de toestemming heeft verleend en is de privacy policy van de betreffende persoon of organisatie verder van toepassing.

Beveiliging

Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

Wat zijn mijn rechten?

U hebt het recht DKK te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, of als u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief of andere producten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via: info@dekraamkamer.nl.
Wijzigen

Dit privacystatement kan door DKK worden aangepast. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van DKK: www.dekraamkamer.nl.

Den Haag, 6 september 2018

De Kraamkamer is het productiehuis van stichting Schijn Bedreigt

KVK-nummer: 27279887

BTW NL 8168.73.252.B01